För dig som är ung

Barn och ungdomar under 18 år har egna mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är grundläggande fri- och rättigheter som alla barn har, just av den orsaken att de är barn. Rättigheterna finns samlade i Barnkonventionen och gäller för alla barn, oavsett ålder, könstillhörighet, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, funktionsvariation, religion eller vem barnets föräldrar är.


Känn till dina rättigheter

Som barn har du rätt att må bra. Du som är ung har rätt att bo med någon som bryr sig om dig och som du kan lita på. Den personen ska se till att du får tillräckligt med mat, ett hem där du kan känna dig trygg, en säng och kläder som håller dig varm. Du har också rätt att få råd och stöd av den här personen.

Du ska alltid behandlas med respekt. Ingen får göra saker som får dig att må dåligt eller slå dig. Ingen får heller straffa dig, säga taskiga saker, håna och hota dig, eller ställa orimliga krav.

Du har rätt att berätta för någon om du känner att du inte blir lyssnad till eller om du behöver hjälp av någon.

Om du behöver hjälp kan berätta det för t.ex. en lärare, din vårdnadshavare, en socialarbetare eller en jurist. I alla frågor som handlar om ditt liv är din vilja och dina åsikter viktiga. Till exempel om du riskerar att bli avstängd från skolan eller om din livssituation utreds av socialarbetare har du rätt att få information om vad som är på gång, och de vuxna är skyldiga att ta hänsyn till din åsikt och vilja innan något beslut fattas.

Barn och unga har samma rättigheter som vuxna. Ett undantag är att barn och unga inte har rätt att rösta i val. Barn och unga har också vissa rättigheter som vuxna inte har. Till exempel kan barn få nya vårdnadshavare genom att bli adopterade eftersom att barn och unga har andra behov än vuxna.

Här kan du läsa mer om dina olika rättigheter i Barnkonventionen!


Barnkonventionen tillhör dig

Alla barn under 18 år ska ha någon som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare. De har ansvar för att du ska kunna använda en del av dina rättigheter. De har också ansvar för att fatta beslut som handlar om dig till dess att du är redo att fatta beslut själv. De kan också ge sin tillåtelse till att du t.ex. ansöker om ett pass eller åker på skolresor.

Personer som tar beslut i kommunen och för Åland, t.ex. politiker, tjänstemän, rektorer och föreståndare har också ett ansvar. De ska se till att Barnkonventionen gäller alla barn och unga under 18 år.


Råd och stöd

Söker du råd eller stöd om vilka rättigheter du har? De här personerna kan du ta kontakt med dagtid måndag till fredag:

  • Om rättigheterna i Barnkonventionen: Barnkonventionsansvarig Jonna Varsa, jonna@raddabarnen.ax
  • Om att inte kunna bo hemma eller har varit med om något som inte känts bra hemma eller i skolan: barnskyddet i din hemkommun eller Janina Björni.
  • Om du är orolig för ett syskon eller en kompis: barnskyddet i din hemkommun eller Janina Björni.
  • Broschyr med tips om var du kan få hjälp på Åland hittar du här.


Nytt för dig som ung

SE MEj är ett läger för ungdomar som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa inom familjen.


13 dec. 2017 09:00

Sök till kursen DO IT

Är du intresserad av ämnet samhällskunskap? Tycker du att det är roligt att diskutera? Vill du veta mer om barns mänskliga rättigheter? Då är kursen DO IT för dig!


Här kan du lämna in din ansökan till vårt sommarjobb som Barnkonventionspilot och anmäla dig till vårens rekryteringsworkshop.


17 nov. 2017 09:37

Höstmöte den 22 november

Onsdagen den 22 november kl. 19.00 håller Rädda Barnen på Åland r.f. höstmöte i Kaptenssalen, Hotell Arkipelag


– för insatser i Barnkonventionens anda.