Engagera dig!

hang_i_stadshusbacken.jpg
foto: Rädda Barnen

Hos Rädda Barnen finns det flera möjligheter att engagera sig. Vi anordnar och deltar i olika evenemang och utbildningar för att stärka barnets rättigheter både på Åland och i världen. Nedan hittar du information om kommande evenemang som Rädda Barnens ungdomsverksamhet anordnar eller deltar i.

Evenemang

Nedan finns några av de evenemang som vi har anordnat och deltagit vid:

<3 mig med teatergruppen Ung utan pung

Föreställningen är en kul, grym och avslöjande show om vad som egentligen händer framför datorn, på nätet och i spelvärlden. På nätet kan vi alla leka med identiteter, pröva nya rollern vara anonyma, bli sedda och bekräftade, vare sig man är rika eller fattiga.

Föreställningen hölls den 25.10 på Alandica för högstadieelever och andra inbjudna.

Barnkonventionspiloternas filmvisning

Barnkonventionspiloter för 2016 har skapat tre filmer och dessa kommer att visas i Ålands Lyceum den 11.10 kl 18.30-21.00.

Prova på dagen

Vi deltar på Prova på dagen som hålls den 16 september vid WHA.

Pride

Vi deltog i årets Pride-parad som hölls i Mariehamn.

Rädda Barnens ungdomskaffe

Rädda Barnens ungdomskaffe är en kaffestund för ungdomar som vill diskutera ämnen som berör just er som unga. Träffen utgår oftast från ett tema som ni väljer. Det krävs inte någon förkunskap utan endast intresse och ett öppet sinne!

Ungdomskaffet är för alla ungdomar som är intresserade av Barnkonventionen, samhället, politik, vilka påverkningsmöjligheter man har som ung men också för om man bara vill diskutera aktuella ämnen med andra ungdomar. Givetvis kan man komma med egna förslag på teman för ungdomskaffet. Läs mer om nästa ungdomskaffe under ”händer hos oss” på första sidan.