Engagera dig!

foto: Rädda Barnen

Hos Rädda Barnen finns det flera möjligheter att engagera sig. Vi anordnar och deltar i olika evenemang och utbildningar för att stärka barnets rättigheter både på Åland och i världen. Nedan hittar du information om kommande evenemang som Rädda Barnens ungdomsverksamhet anordnar eller deltar i.

Rädda Barnens ungdomskaffe

Rädda Barnens ungdomskaffe är en kaffestund för ungdomar som vill diskutera ämnen som berör just er som unga. Träffen utgår oftast från ett tema som ni väljer. Det krävs inte någon förkunskap utan endast intresse och ett öppet sinne!

Ungdomskaffet är för alla ungdomar som är intresserade av Barnkonventionen, samhället, politik, vilka påverkningsmöjligheter man har som ung men också för om man bara vill diskutera aktuella ämnen med andra ungdomar. Givetvis kan man komma med egna förslag på teman för ungdomskaffet. Läs mer om nästa ungdomskaffe under ”händer hos oss” på första sidan.