Nätverk för familjehem & stödfamiljer

I många sammanhang och livssituationer är det människor som har insikt och erfarenheter av samma saker som kan ge det bästa stödet. Därför ordnar Rädda Barnen träffar för familjehem och stödfamiljer.

Nätverksträffarna är för vuxna stödpersoner och familjevårdare. Också nyutbildade som ännu inte har avtal med en kommun om ett särskilt barn och personer med avtal om eftervård eller avslutade familjehems- och stöd uppdrag bakom sig är välkomna.

Träffarna är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, stöd och social samvaro. Träffarna kan ha ett tema som vi, eller en inbjuden gäst, informerar om, men de kan också ”bara” vara samvaro och diskussion. Projektansvariga på Rädda Barnen, Janina Björni, håller i träffarna och tar gärna emot önskemål om teman. Hon kan också besvara frågor som dyker upp. Dessutom eftersträvar vi att en erfaren familjevårdare på plats vid varje nätverksträff.

Rädda Barnen vill också erbjuda rekreation är för hela familjen: Stödfamiljer, stödpersoner och familjevårdare, placerade barn, stödbarn, biologiska barn och andra familjemedlemmar är välkomna. Målet är att både barn och vuxna har chans att träffas och umgås samt att göra något avslappnat och kul tillsammans.

Socialarbetare inom barnskyddet får info om alla träffar och är välkomna att delta.

Vill du vara med i nätverket?

Rädda Barnen ordnar träffar två-tre gånger per termin. Vi vill att du anmäler dig till Janina så vi kan beräkna fika, men annars finns det finns inget krav på deltagande. Man kommer de gånger det passar. Nätverksträffarna är frivilliga och erbjuds stöd- och familjehem över hela Åland, oberoende av kommun. De kostar inget för den som deltar och Rädda Barnen bjuder på fika.

Skicka dina kontaktuppgifter till Janina så får du automatiskt information om träffarna. Du får också information om utbildningar och föreläsningar samt material som kan vara intressant för stödfamiljer och familjehem.