Material & tips

För att Barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn som bor på Åland behöver vuxna, ungdomar och barn, kommunerna, landskapet och staten hjälpas åt. En central del av att arbeta praktiskt med Barnkonventionen är att kunna tillämpa ett barnperspektiv som en del av ordinarie arbete, att kontinuerligt höra medborgare som är barn och ungdomar och skapa direkta och hållbara lösningar för barn. Att arbeta med barnperspektivet kan innebära att genomföra barnkonsekvensanalyser, skapa och implementera en barnrättspolicy och upprätta en barnbudget och barnbokslut.


Rapporter

Nordens Välfärdscenter (2016), Ung i Norden- psykisk hälsa, arbete och utbildning.


Kontaktuppgifter till sakkunniga

Rädda Barnen på Åland r.f.

Barnombudsmannen i Finland

Barnombudsmannen i Sverige

Barnombudsmannen på Åland

Mannerheims Barnskyddsförbund


Modeller för barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys genomförs i ärenden som påverkar barn och ungas vardag direkt eller indirekt. Analysen ska innefatta en bedömning av om och hur ärendet lever upp till den juridiska principen om att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Dessutom ska analysen hjälpa till att förebygga eventuella negativa konsekvenser som, i ärendet, kan medföras för barn och unga. Barnkonsekvensanalys som arbetsmetod berör ämnen som barn och ungas hälsa, levnadsvillkor, tillgång till service, utvecklandet av relationer, att hantera livet, delaktighet och jämlikhet.

Materialet innehåller kortfattade metoder för hur du kan utreda barn och ungas perspektiv i ärendet du bereder.

Exempel på analyser

Här finns några exempel samlade på genomförda barnkonsekvensanalyser. Analyser kan se mycket olika ut, både upplägg och genomförande beror på frågan eller ärendets natur. Dessutom kan analyser utföras på basen av överenskomna riktlinjer som antagits för en förvaltning eller verksamhet. Vissa analyser kan därför vara korta, andra mer omfattande.

Enköpings kommun: Bra skola! Bra miljö!

Simrishamn: Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola

Landstinget Dalarna: Barnkonsekvensanalys vid införande av primärvårdsinsats för barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Vägverket i Sverige: Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser - genom studier i närsamhället


Barnkonventionspolicy

Kungsbacka kommuns policy för Barnkonventionen.

Vimmerby kommuns policy för Barnkonventionen.


Barnbudget

FN:s barnrättskommitté betonar att en budgetanalys måste göras på nationell och lokal nivå för att kunna redovisa att staten och kommunerna till det yttersta av sina tillgängliga resurser genomför de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna i Barnkonventionen.

Barnbudget och barnbokslut är metoder för att skapa en överblick av de resurser som gagnar barn och unga. Bokslutet är ett sätt att svara på flera frågor. Hur stor del av resurserna har gått till barn och unga direkt eller indirekt under året? På vilket sätt har barn och ungdomar, speciellt grupper som är marginaliserade, fått det bättre eller sämre i kommunen? Vilka steg har tagits på ledningsnivå för att säkerställa att barnets bästa har satts i det främsta rummet?

Exempel på kommuner som har använt sig av barnbudget:

Borlänge kommuns barnbokslut 2010.

Trelleborgs kommuns barnbokslut 2012.

Vimmerby kommuns barnbokslut 2012.

Strategier

Finlands nationella handlingsplan

Ungdomspolitiska programmet för landskapet Åland (2014-15)

För mer information om Barnkonventionen se gärna Committee on the Rights of the Child

Övrigt

Skärgårdsstiftelsen och Skunk: Young Voices slutrapport 2013.

Sveriges kommuner och landsting (SKL): samlad informationom hur Barnkonventionen kan användas praktiskt.