Bakgrund

Utvecklingen av barnets mänskliga rättigheter i korthet:

 • 1948 Människor världen över får mänskliga rättigheter. Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antas.
 • 1950 Europeiska medborgare får utökade mänskliga rättigheter. Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Europakonventionen antas.
 • 1959 FN antar en utökad förklaring om barnets rättigheter, kallad Deklarationen om barnens rättigheter.
 • 1978 Polen tar initiativ till en juridiskt bindande konvention om barnets rättigheter.
 • 1979 Det internationella barnaåret – En arbetsgrupp bildas för att skapa en framtida konvention om barnets rättigheter.
 • 1989 Barn får egna mänskliga rättigheter. Den 20 november antar FN:s Generalförsamling Konventionen för Barnets Rättigheter (Barnkonventionen).
 • 1991 Barnkonventionen blir lag i Finland och på Åland då Barnkonventionen ratificeras.
 • 2000 FN antar två tilläggsprotokoll till Barnkonventionen; ett om handel med barn och ett om barn i väpnade konflikter.
 • 2011 FN antar det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen om möjlighet till att föra enskilda klagomål till FN:s barnrättskommitté.
 • 2014 Fyllde Barnkonventionen 25 år.
 • 2016 USA är det enda landet som ännu inte ratificerat konventionen.

Året var 1919 då systrarna Eglantyne Jebb och Dorothy Buxton grundade ’Save the Children Fund’ i London. De hade då bevittnat hur första världskriget skapat hungersnöd, kraftigt försämrad hälsa och skador hos barn runt om i Europa. Tillsammans ville de samla medel och förnödenheter till barn och samtidigt lindra krigets effekter.

Save the Children Fund skulle vara en tillfällig insats. Behovet av hjälp från fonden minskade inte vilket gjorde att verksamheten istället utvecklades. Under Eglantynes ledning och vision om en bättre värld för barnen utvecklades Save the Children till en effektiv biståndsorganisation.

Eglantyne skrev år 1922 en lista på fem rättigheter barn borde ha för att trygga deras liv och välmående. Listan överräckte hon till Nationernas Förbund (NF). Två år senare antogs Genévedeklarationen om barnets rättigheter med de fem grundprinciperna av NF. Denna lista skulle komma att inspirera en hel värld till att skapa och slutligen anta Barnkonventionen 1989.

Rädda Barnen på Åland grundades den 12 februari år 1959 och blev då en del av lokalföreningarna i Rädda Barnen Finland. Sedan dess har föreningen verkat för att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga, på Åland och internationellt.