Nätmobbning, kräkningar, hot och trakasserier

Mobbning/kränkningar av jämnåriga är vanligare än att vuxna försöker ta kontakt i negativt syfte. Kränkning är en handling som gör att den som upplever sig utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det är den som utsätts som avgör om det är en kränkning. Absolut vanligast är att bli utsatt av någon som man känner, anar vem det är eller finns i samma skolmiljö. Mobbning på nätet kan ses som en tydlig varningssignal om att annan mobbning också förekommer. När det gäller flickor är det vanligast att bli utsatt för kränkningar eller mobbning på sociala medier och då oftast relaterat till utseende. För pojkar är det vanligast att utsättas för kränkningar via spel. Det är viktigt att inte glömma att en stor del av såväl traditionell mobbning som mobbning på nätet räknas som brottsliga handlingar.

Nätmobbning samt kränkningar, hot och trakasserier på nätet kan exempelvis handla om:

 • Elaka kommentarer
 • Ryktesspridning
 • Spridning av kränkande bilder/videos
 • Manipulerade bilder
 • Utfrysning
 • Identitetsstölder
 • Hatgrupper
 • Hot

Vad är speciellt med nätmobbning jämfört med traditionell mobbning?

 • Spridningen – texten eller bilden sprids snabbt över internet, den finns kvar väldigt länge, vem som helst kan se och kommentera den.
 • Följer med hem på ett mer konkret sätt än vid traditionell mobbning.
 • Anonymiteten – känslan av att vara anonym när man sitter bakom en skärm, i kombination med låga risken att åka fast, kan ibland leda till grovt språkbruk och en högre känslan av toleransnivå jämfört med om vi har personen framför oss. Mobbningen försiggår inte bara sociala medier som går ut på att användare är anonyma, utan finns även på sociala medier där man använder sitt riktiga namn.
 • Det är vanligt att den som utför nätmobbningen inte ser det som att den mobbar/trakasserar, utan ser det mer som rättfärdigade svar eller motattacker. Det verkar vara lättare att ge igen när det gäller mobbning som sker på nätet, än i traditionell mobbning, och mobbning på nätet leder ofta till upptrappning.

Läs mer om nätmobbning, kränkningar, hot och trakasserier på nätet

Oktober 2015 granskade Svenska Yle ungdomarnas värld på webben och i apparna samt den kränkning och mobbning som förekommer i den digitala världen. Läs artiken här.

Under september 2015 kunde du följa Aftonbladets artikelserie om näthat, med bland annat ungas egna upplevelser av mobbning och kränkningar på nätet. Följ #näthatad på instagram. Läs artikeln om Moa som näthatades på sociala medier