Brottsligt

foto: Oskar Kullander/Rädda Barnen

Brottsligt

Är ditt barn utsatt för något jobbigt på nätet/via mobiltelefoner som du tror kan vara brottsligt kan ni direkt ta kontakt med polisen som hjälper till att göra en bedömning om det är ett brott, d.v.s. straffbart enligt lag. Det är bra att göra en anmälan så snart som möjligt. Om polisen gör bedömningen att brottet inte går att utreda eller inte bedöms som straffbart är det viktigt att signalera till barnet att det oavsett är barnets upplevelse som är det viktiga och att det aldrig är okej att någon behandlar det illa.

Exempel på olagliga handlingar på nätet/via mobiltelefoner enligt finsk lagstiftning:

Brott mot kommunikationsfrid

Någon fortsätter att på ett störande sätt kontakta dig genom att t ex skicka sms, ringa eller skriva, trots att du sagt ifrån.

Olovlig observation

Någon tar utan lov en bild eller filmar dig på privata platser som t ex en toalett, omklädningsrum, ditt hem/trädgård.

Spridande av information som kränker privatlivet

Någon publicerar utan lov en bild, film eller text som handlar om ditt privatliv för att orsaka skada eller lidande för dig. Även att sen dela vidare/sprida det kan vara brottsligt, om det är tydligt att du borde förstå att bilden/texten kan orsaka skada eller lidande.

Ärekränkning

Någon skriver något om dig som inte är sant, t.ex. ett rykte, för att skada dig, få dig att må dåligt eller få andra att se ned på dig. Det kan också handla om att på något annat sätt förnedra dig.

Dataintrång

Någon använder sig olovandes av ditt lösenord eller ”hackar” sig in för att ta del av material som är ditt.

Identitetsstöld

Någon bryter sig in på ditt konto på sociala medier och skriver saker i ditt namn eller skapar ny profil i ditt namn.

Olaga hot

Någon hotar dig med att göra någonting mot dig som är olagligt. ”Skvallrar du så åker du på stryk.”

Sexuellt utnyttjande av barn

Du som är under 16 år skyddas från sexuella handlingar som vuxna riktar mot dig och som kan skada din utveckling. Det är alltid den vuxna som bär ansvaret. Även försök till sexuellt utnyttjande är straffbart, t.ex. en sexuellt laddad diskussion i en text eller via webbkamera.

Lockande av barn i sexuella syften (grooming = förberedelse)

Någon försöker få dig att gå med på att träffas för att utnyttja dig eller vill få dig att ställa upp på bilder/filmer som kan anses ha en sexuell karaktär och kan verka kränkande för dig.

Spridning och innehav av barnpornografiskt material

Det är alltid olagligt att tillverka, inneha och sprida bilder/filmer med sexuell karaktär på barn under 18 år. Du får inte ha en bild av en halvnaken/naken minderårig person i din telefon, även om personen bilden föreställer själv har skickat den.

Om du vill anmäla olagligt innehåll på internet, särskilt material med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn, kan du göra det på finska Rädda Barnens hemsida. Anmälan kan göras anonymt och all information som rör Finland förmedlas till den finska kriminalpolisen för bedömning och eventuella åtgärder. Webbformuläret för anmälan hittar du här.

Läs mer om brottsligt på nätet

Brå, brottsförebyggande rådet i Sverige publicerade i februari 2015 en rapport om nätkränkningar. Slutsatserna är bland annat att polisanmälningar från flickor oftast handlar om bilder som publicerats av dem på internet, medan pojkar mer ofta anmäler dödshot eller hot om våld med vapen. Få anmälningar leder till åtal, hela 96% av ärendena lades ned. Tydligt är ett behov av ökad IT-kompetens hos polisen. Läs hela sammanfattningen eller ladda hem hela rapporten på bra.se.

På svenska polisens hemsida, polisen.se, finns tydlig och bra information om olika it-brott/nätbrott som handlar om grooming och näthat. Informationen utgår såklart från den svenska lagstiftningen men kan ändå ge bra vägledning i var gränsen går för vad man kan säga och göra på nätet och vad du ska tänka på. Det går att klicka sig vidare för att läsa fler avidentifierade exempel från verkligheten. Noterbart kan vara att förtal heter ärekränkning i Finland och grooming faller in under sexualbrott.

Lyssna på

Lyssna på ett inslag i Ålands radio där bl.a. kommissarie Henrik Hagelberg berättar om hur åländska polisen jobbar vid hat och hot på nätet.

Titta på

surfalugnt.se kan du ta del av kriminalkommissarie Anders Ahlqvist föredrag om svenska polisens arbete med IT-brott och unga. Kom ihåg att han utgår från svensk lagstiftning.