Skolor & daghem

Barnens Internet har under flera års tid besökt lågstadieskolor och hållit lektioner inom ämnen som berör barns internet- och medieanvändning.

Vad gör barnen på nätet och vad spelar de?

Under läsåret 2015-16 besökte Barnens internet arton av landskapets lågstadieskolor (Sottungas elever i samband med skolbesök i Föglö skola) på såväl fasta Åland som i skärgården. I sex av skolorna fick samtliga elever på skolan ta del av informationen, medan det i resterande skolor varierade med besök i samtliga åk 2-6 till enstaka årskurser. Lektionerna har haft varierande upplägg och behandlat säkerhet på nätet, rätt och fel på nätet, data- och TV-spel, skärmtid och utsatthet på nätet. Totalt mötte Barnens internet ca 650 elever under det gångna läsåret. Som en del av sammanställningen kan du även hitta två guider om de sociala medier och de dataspel barnen uppgett att de använder sig av.

Sammanställning av skolbesöken läsåret 2015-16

Digitalt spelande 2015-16 – åldersgränser och innehåll

Sociala medier 2015-16 - åldersgränser och användbara tips

Tidigare sammanfattningar

Sammanfattning skolbesök läsåret 2014/15

Läs resultaten från tidigare skolbesök här! (2014 + 2012)

Dataspel 2014/15 - innehåll och åldersgränser

Sociala medier 2014/15 - åldersgränser och användbara tips

Expertgrupper av barn

Elever i åk 4-6 från olika skolor på Åland agerar experter på barns internet- och medieanvändning. Syftet är att fånga upp barns röster för att såväl ge tips till föräldrar som att underlätta för professionella inom området att möta barns behov. Expertgrupperna genomförs i form av fyra träffar vardera med två expertgrupper per termin.

2016 års samlade tips från Barnens internets expertgrupper av barn

Tidigare års tips från Barnens Internets Expertgrupp av barn

2015 års samlade tips från Barnens Internets expertgrupper av barn

2014 års samlade tips av Barnens Internets expertgrupper av barn