Säkerhet på nätet

De flesta barn och unga har ett välutvecklat säkerhetstänk och adekvata strategier för att hantera negativa händelser på nätet. Det kan ändå vara bra för dig som vuxen att läsa på om säker internetanvändning.

Värt att tänka på

surfalugnt.se kan du ta del av en säkerhetsskola som i flera olika avsnitt behandlar säkerhet på nätet:

Insafe, som är ett europeiskt projekt för säkerhet på nätet, har utarbetat två guider som ska hjälpa barn och unga att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Skolverket har översatt dem till svenska. När det gäller Åland kan du även kontakta Barnens Internet, där det står om kontakt med BRIS.

Tre enkla tips

Internetstiftelsen i Sverige har tre enkla tips för hur man skyddar sin dator.

  • Klicka inte
    Ett bra sätt att skydda sig mot olika typer av dataintrång är att inte klicka på länkar eller bifogade filer. Det skadar inte att vara misstänksam och fundera ett varv extra eller två över vem som är avsändare och hur avsändaradressen (mailadressen) ser ut.
  • Säkerhetskopiera
    Det är viktigt att ha någon form av säkerhetskopior. Man kan till exempel ha en separat hårddisk för att göra ta säkerhetskopior eller någon form av molntjänst. Om man använder någon av dessa är det betydligt lättare att återskapa informationen som annars kan gå förlorad.
  • Ha två konton
    Ett med behörigheter som är hårt styrda och begränsade, som du använder när du surfar, skickar mejl och spelar. Ett annat konto som man bara loggar in på när du vill göra programuppdateringar eller installera nya programvaror - saker som är av mer kritisk karaktär. Kom ihåg att det är jätteviktigt att patcha, det vill säga att installera uppdateringar till dina program, appar och operativsystem.


Lyssna på

Två 15-åriga ungdomar berättar om ungas nätvanor, säkerhet på nätet samt om hur de agerat när de kontaktats av okända på nätet. De betonar även vikten av en kontinuerlig diskussion i skolan och i hemmet om dessa frågor. Lyssna på programmet: sverigesradio.se

Lyssna på när internetforskare Elza Dunkels diskuterar kring ungas säkerhet på nätet. Elza tar exempelvis upp nackdelen med att föra ut varningar och skrämselpropaganda till barnen om nätet, riskerna med filter/föräldrakontroll i datorn samt allmänna råd till vuxna. www.kulturer.net