Länkar & rapporter

Barns internet- och medieanvändning

Mediekunskap Aktuella nyheter, evenemangen och inspirerande material om mediekunskap från Finland.

Surfa Lugnt Tips och råd om ungas nätvardag

Rädda Barnen i Finlands arbete för en trygg webbmiljö för barn. Innehåller bl.a tjänsten Nettivihje - anmälningar om olagligt material på nätet.

Statens medieråd - En svensk expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.

Barn & medier - Handbok för fostrare Råd till vuxna om barns internet- och medieanvändning

Elza Dunkels blogg Forsknings blogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.

”Medierelaterade konflikter i familjelivet” är en broschyr med fakta om familjekonflikter kring medieanvändning. Broschyren tar upp var det är vanligast att de inträffar konflikter i hemmet gällande media och vad man ska tänka på när dessa konflikter uppstår.

Rapporter

Friends nätrapport 2017

Friends nätrapport 2015

Småungar & medier 2015

Ungar & medier 2015

Föräldrar & medier 2015

Antologi 2013 Kränkningar i skolan

Barnen, Bris och it 2014

Sambandet mellan skärmtid och hälsa bland unga

Motverka nätmobbning!

Utseenderelaterad nätmobbning drabbar tjejer värre än killar - Göteborgs universitet

Föräldrar, tonåringar och digital övervakning - en rapport om hur föräldrar håller koll på vad deras barn gör på nätet. (ENG)