Vad vi gör

Rädda Barnen Åland har verksamhet både lokalt och internationellt. På Åland har vi verksamheter som rör barns internet- och medieanvändning, barns rätt till trygghet i hemmet och barnkonventionsarbete. Vi möjliggör även Lekterapiverksamheten vid ÅCS och Öppna Förskolan på Norragatan 24 i Mariehamn. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör!