Svältkatastrof hotar barn i Somalia

Vi_jobbar_mot_klockan.png
foto: Rädda Barnen Sverige

fre 07 juli 2017 16:22

Uteblivna regnperioder har orsakat extrem torka i Somalia – ett land som har lidit av konflikter i tiotals år – och risken för en större svältkatastrof är överhängande. Rädda Barnen trappar upp sina hjälpinsatserna för att rädda barns liv och förhindra en lika svår katastrof som den 2011.

Akut hjälp behövs

Över 20 000 barn riskerar att dö av svält inom några månader, ifall det internationella samfundet inte fortsätter att ge humanitärt bistånd till det av torka drabbade Somalia. Man uppskattar att det behövs hjälpåtgärderna för kring 1,3 miljarder euro och för tillfället har endast 488 miljoner samlats in. Rädda Barnen uppmanar det internationella samfundet att göra allt som står i dess makt för att hungersnöden år 2011 inte ska upprepas, då över 250 000 människor dog (varav hälften var barn).

– ”De senaste regnen har varit oregelbundna och otillräckliga för jordbruket. Familjer förlorar fortfarande sin knappa försörjning och sin boskap. De har knappt några möjligheter att ta hand om sina barn, vilket är ett tydligt tecken på risk för hungersnöd, säger Hassan Noor Saadi, Rädda Barnens landschef i Somalia.

Regnperioderna har två år i rad endast gett lite regn och nu är det stor brist på vatten. Priset på vatten har tredubblats och boskapen samt spannmålsproduktionen har minskat med 75 procent. Detta har lett till att livsmedelspriserna har stigit till skyhöga nivåer.

– ”Vi kan inte låta krisen ytterligare förvärras. Vi måste göra allt för att undvika en likadan kris som drabbade Somalia år 2011. Då ledde hungersnöden till att över en kvarts miljon människor dog”, säger Sanna Juntunen, Rädda Barnen Finlands expert inom humanitärt bistånd.

– ”De medel som Finland och andra bidragsgivare har beviljat i år har gett oss möjlighet att utöka vår hjälpverksamhet. Rädda Barnens hjälp har redan nått nästan en miljon barn på olika håll i Somalia. Men medlen kommer snart att ta slut och då utsätts miljoner människor för ett mycket allvarligt hot, konstaterar Sanna Juntunen, Rädda Barnens expert på humanitärt bistånd.

Förutom undernäring hotas barnens hälsa av olika smittsamma sjukdomar som brutit ut i landet. Enbart koleran har under detta år krävt cirka 800 människors liv på olika håll i landet.

Hjälp nu!

FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd, OCHA, vädjar till världssamfundet om garantier för den nödvändiga hjälpen till Somalia. Rädda Barnen Finland har för närvarande ett biståndsprojekt i Somalia som koncentrerar sig på att säkra vattenförsörjning samt skydda barn.

Vill du stödja Rädda Barnens arbete kan du ge en donation till vår katastroffond FI1266010001024355. Märk inbetalningen Östra Afrika.