Suzanne Osten: ”Du är inte ensam i världen”

DSCN2278-web.jpg

fre 08 apr. 2016 14:28

Inför premiären av Suzanne Ostens nya film Flickan, mamman och demonerna besökte regissören Åland för att prata om hur det kan vara för barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar. Ålands lyceums hörsal var fullsatt då föreläsningen inleddes på torsdag eftermiddag.

Namnet på filmen syftar på hur barnets syn på förälderns tillstånd kan se ut.

- Man älskar ju sina föräldrar och vill inte blanda ihop det där konstiga och hemska som psykisk sjukdom kan innebära med den kärleken som ett barn känner till sin förälder. Vi valde därför att symbolisera mammans sjukdom med demoner som bara mamman ser för att skilja på den del av mamman som barnet älskar, och den mamma som förändras och gör barnet illa, säger Osten.

Filmen handlar just om Ti, en 8-årig flicka som lever ihop med sin psykotiska mamma som tampas med sina demoner – hon hallucinerar och har svårt att skilja på vad som är verklighet och fantasi.

Ti kan höra mamman när hon pratar med demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte, men demonerna som mamman talar med kan Ti vare sig höra eller se.

Suzanne Osten tar avstamp i sin egen uppväxt och griper tag i åskådaren genom att berätta, ur barnets perspektiv, hur det är att leva tätt intill psykisk sjukdom.

- För ett barn är det sällan det kaotiska och oordningen som är det skrämmande, utan det är kontakten med föräldern som spelar roll. Att inte få kontakt.

Suzanne Osten poängterar vikten av att som vuxen fråga frågor och aldrig backa när det finns misstanke om att ett barn far illa, hur svårt det än kan kännas.

-Jag hade en fröken en gång som kom hem till oss för att låna böcker av min mamma så att hon kunde se hur vi hade det. På så sätt höll hon koll på mig, helt fantastiskt!

Det har pågått en debatt i Sverige om åldersgränsen för filmen – filmen är gjord för 11 -åringar, men Statens Medieråd menar filmen ska ha 15-årsgräns då den kan ge upphov till stark rädsla, oro och förvirring hos yngre barn.

Men det är ett ängsligt och felaktigt beslut, menar regissören.

- Det är kanske lite mer moralpanik i samhället nu än tidigare, för jag hade inte räknat med att medierådet skulle sätta 15-årsgräns på filmen, säger hon till Kulturnyheterna.

- Jag frågar mig varför Medierådet är mer slapphänt när det gäller blod och splatter, köp av sex i spel och genusfördomar medan en personlig och realistisk historia om en mor-dotterrelation skrämmer dem så. Det finns ett stort tabu i samhället när det gäller synen på psykisk sjuka, de framstår som mer skrämmande än allt annat, säger regissören.

Filmbolaget överklagade med Suzanne Osten i spetsen och det var till slut Förvaltningsrätten i Sverige som godkände en 11-års åldersgräns, bland annat med hänvisning till Barnkonventionen och barns rätt till information.

- Det är de vuxna som inte kan hantera den här typen av ämnen. Det kan ta ont att syna sitt eget föräldraskap i sömmarna, eller bara påminnas om att dessa saker händer, för då måste vi göra något åt det.

Idén med att berätta riktiga historier som stundvis kan kännas läskiga för barn är att ge dem perspektiv, träna på sin empatiska förmåga och att de utsatta barnen ska känna att man inte är ensam i hela världen med din situation.

- Det är också viktigt att skapa debatt och få vuxna att lyfta på locket och börja prata om svåra ämnen, både med varandra och med barn.

Filmen har premiär i Sverige 15/4.


Är du intresserad av att veta mer om vad man ska göra om man är orolig för ett barn, om anmälningsplikt eller om barns rättigheter, ta del av vårt utbud av kurser och utbildningar.