ReGeneration 2030

foto: ReGeneration 2030

Vill du förändra världen?

Den 18-20 augusti 2018 hålls ReGeneration 2030:s första möte på Åland. Under mötet fokuserar vi på att skapa en trygg och tillförlitlig atmosfär där vi lär oss av varandra i vårt arbete mot en hållbar nutid och framtid. Temat för mötet är mål 12 i FN:s agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion - förenklat handlar det om att leva hållbart. Vi kommer att diskutera och hålla workshops kring frågor om: vad ska du tänka på när du handlar? Vad behöver företagen tänka på när de producerar nya produkter och tjänster? Hur gör vi Norden och Östersjön mer hållbar? Hur vill vi att vår hållbara framtid ser ut?

Vill du delta?

Mötet är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och att leva hållbart. Det krävs ingen förkunskap av deltagarna men vi vill gärna att du motiverar varför just du ska vara med på mötet!

Är du 15-29 år gammal, bor Åland och vill delta på mötet? Fyll i formuläret nedan. Vi tar emot ansökningar fram till den 31 maj. Vi meddelar i juni ifall du är en av de fem åländska deltagarna på mötet - kom ihåg att kolla din mail under sommaren. Om det behövs så hjälper vi dig att få ledigt från skolan den 20 augusti.

Vad är ReGeneration 2030?

ReGeneration 2030 är en nystartad rörelse för unga! Rörelsen är ett ideellt initiativ som har utvecklats av ett flertal organisationer i Norden och Östersjön samt deras autonoma regioner*. Syftet med rörelsen är att få ungdomar och unga vuxna att skapa förändring och att uppnå de hållbara utvecklingsmålen i FN:s agenda 2030 - en hållbar framtid helt enkelt! De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare år 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i alla världens länder. Mer information om rörelsen hittar du på hemsidan för Regeneration 2030.

* Norden och Östersjöregionen omfattar följande 14 länder och autonoma regioner: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Tyskland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Åland.


Anmäl dig!

Vi väljer fem deltagare från Åland som får delta på mötet. Fyll i dina uppgifterna nedan, så har du en chans att delta på mötet.

För att ReGeneration 2030 mötet ska bli ett så bra möte som möjligt behövs det volontärer. Att ställa upp som volontär är ett bra sätt att träffa nya kompisar och få arbetserfarenhet. Vill du vara volontär på mötet? Fyll då i dina uppgifterna nedan, så kontaktar vid dig om vilka volontäruppdrag som är lediga. Man får igen lön för volontärarbetet.


Ansökningstiden för att representera Åland på mötet har gått ut. Men vi söker ännu volontärer till mötet! Om du är intresserad av att vara volontär ber vid dig kontakta:

Hanna Salmén, koordinator för Regeneration 2030

Dan Sundqvist, Rädda Barnen på Åland

Simon Holmström, Ålands Natur och Miljö