Rädda Barnen ordnar PRIDE förberedande utbildning

tis 14 mars 2017 15:07

Rädda Barnen ordnar PRIDE förberedande utbildning för familjehem, i samarbete med kommunerna. Den här utbildningen har fokus på familjevård, men den är också lämplig för dig som funderar på att bli adoptivförälder. Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap om barnets behov och situation, men det är framförallt en process som ska leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Nästa utbildningstillfälle är den 25 augusti och vi tar nu emot intresseanmälningar. Läs mer om utbildningen här.

Våra gemensamma barn

Våra gemensamma barn r.f. ordnar en adoptionsförberedande kurs på svenska i Hotell Vallonia Garden i Smedsby, Korsholm den 8-10 september 2017.

Kursen ger möjlighet att mångsidigt begrunda frågor kring internationell adoption, både från barnets och föräldrarnas synvinkel. Under kursen diskuterar deltagarna kring frågor om etik samt de fördomar och rasism som adopterade möter. Glädje och lycka, utmaningar och svårigheter är ämnen som ventileras.

Förfrågningar och anmälningar gör till Anja Wikstedt, anja.wikstedt(a)yhteisetlapsemme.fi, 050 378 2462.
Läs mer om kursen här (längst ner på sidan).

Du kan även kontakta oss på Rädda Barnen på Åland, så ger vi mer information om adoptionsrådgivningen.

Screen_Shot_2017-03-14_at_14.16.02.png