Projektledare integration Öppna förskolan

foto: Siri Lindén

Rädda Barnen vill intensifiera arbetet med att nå en bredare målgrupp av besökare till vår verksamhet Öppna förskolan och söker nu en projektledare för detta arbete. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en ökad integration för barn och föräldrar i det åländska samhället. Rädda Barnens verksamhet Öppna förskolan kan spela en viktig roll som mötesplats för inflyttade föräldrar. Initialt är idén att få en bredare målgrupp av deltagare till Öppna förskolan, men projektet har också till syfte att se hur Rädda Barnen utgående från Öppna förskolan, dess lokal och dess nätverk kan användas på ytterligare sätt.

Vi söker dig som har:

  • God social förmåga, en genuin vilja att möta, involvera och engagera människor
  • Förmåga till samarbete med olika yrkesgrupper och människor med olika bakgrund
  • Erfarenhet av att möta barn
  • Kännedom om det åländska samhället eller vilja att lära mer
  • Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
  • God kommunikationsförmåga i tal och skrift
  • Körkort och tillgång till bil

Vi ser gärna att du är inflyttad till Åland, alternativt har ett gott nätverk, språkkunskaper eller en insikt i att vara inflyttad för att identifiera och hitta vägar förbi ”hinder” för integration i det åländska samhället.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Innan valet träder i kraft ska den som valts uppvisa ett straffregisterutdrag enligt LL om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (ÅFS3/2004).

Arbetstid: Projektet är deltid (60 procent) i sex månader med möjlighet till viss flexibilitet i fördelningen av arbetstid. Tillträde sker enligt överenskommelse i augusti 2018.

n: Löneklass A17 1273,19 € -1605,83 €.

Ansökan: Personligt brev och CV skickas till info@raddabarnen.ax eller per post Rädda Barnen på Åland, Norragatan 13b, 22100 Mariehamn så att den är oss tillhanda senast den 15 juni kl. 15.00.

Kontakt: Vid frågor om tjänsten kontakta vikarierande verksamhetsledare Lotta Angergård tel 018 14394/0457 3613919 eller Öppna förskolans ledare Gunilla Ekqvist tel 0457 3421 672.

Intervjuer för utvalda kandidater hålls måndag 25 juni/fredag 29 juni 2018 i Mariehamn.