Jobba hos oss

foto: siri lindén

Just nu har vi två vakanta tjänster hos oss. Vi söker dig som vill arbeta som ansvarig för verksamheterna Barnens internet eller ansvarig för vårt Barnkonventionsarbete. Vi erbjuder arbete i en miljö där fokus är på barnrättsarbete och där du blir en viktig pusselbit för att möjliggöra vårt arbete för barnets bästa. Läs mer om tjänsterna nedan och tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller funderingar kring om just du skulle passa in i vårt team.


Barnens internet

Barnens internet startade år 2007. Inledningsvis som ett projekt men är nu en del av Rädda Barnens ordinarie verksamhet. En central del i arbetet är att bidra med expertkunskap i ämnen som barns spelande, ”skärmtid”, sociala medier och utsatthet på nätet. Fokus i verksamheten ligger på förebyggande arbete med bland annat lektioner i skolor, föräldramöten, samarbeten med andra föreningar och myndigheter, samt främjande arbete där dialog med barn och unga som erfarenhetsexperter är central. Verksamheten innefattar även rådgivande/stöd gällande barns internet- och medieanvändning.

Vi söker dig som:

 • har erfarenhet av arbete med barn och unga
 • har ett genuint intresse för barns internet- och medieanvändning
 • kan arbeta självständigt och ansvara för att på egen hand planera och genomföra arbetet med Barnens internet samtidigt som du har en roll i vårt team
 • har förmåga till samarbete med olika yrkesgrupper
 • har en vilja att tillvarata barns röster, resurser och expertkunskap
 • är bekväm med att hålla lektioner för barn, föreläsa för både små och stora grupper av föräldrar/ yrkespersoner.
 • har lämplig utbildning på högskolenivå/erfarenhet som givit insikt om barns utveckling och kunskap om samhällets nätverk och resurser för barn

Meriterande är arbete inom socialt arbete.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Innan valet träder i kraft ska den som valts uppvisa ett straffregisterutdrag enligt LL om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (ÅFS3/2004).

Tjänsten är på 80 procent av heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Din ansökan med personligt brev samt CV skickas till info@raddabarnen.ax så att den är oss tillhanda senast den 24 september kl. 15.00.

Vid frågor om tjänsten kontakta vikarierande verksamhetsledare Lotta Angergård tel 018 14394/0457 3613919 eller e-post lotta@raddabarnen.ax


Barnkonventionsansvarig

År 2013 inledde Rädda Barnen en särskild satsning för att lyfta Barnkonventionen i det åländska samhället genom projektet ”Barnkonsekvensanalys”. Verksamheten är nu en del av Rädda Barnens ordinarie arbete där syftet fortsättningsvis är att sprida kunskap om Barnkonventionen och metoder för att säkerställa att konventionen efterlevs. Arbetet ska bidra till en positiv syn på barnperspektivet och barnrättsperspektiv som en del av ett hållbart beslutsfattande. Samarbetet med offentliga sektorn är centralt. Arbetet innebär bland annat att erbjuda utbildningar om Barnkonventionen och metoder för implementering av konventionen inom så väl förvaltning och beslutsfattande som föreningsliv. En annan central del i arbetet är att stärka rättighetsbärarna. Det innebär att utbilda barn och unga om deras rättigheter. Arbetet innefattar även att ansvara och utveckla föreningens ungdomsverksamhet.

Vi söker dig som:

 • har erfarenhet av arbete med barn och unga
 • har grundläggande kunskaper i folkrätt med ett särskilt intresse för FN:s konvention om barnets rättigheter
 • kan förmedla kunskap genom föreläsningar, workshops och kurser för beslutsfattare, förtroendevalda samt barn och unga
 • kan arbeta självständigt och ansvara för att på egen hand planera och genomföra arbetet samtidigt som du har en roll i vårt team
 • har förmåga till samarbete med olika yrkesgrupper
 • har en vilja att tillvarata barns röster, resurser och kunskap
 • har lämplig utbildning på högskolenivå/erfarenhet av arbete eller engagemang inom den offentliga sektorn/tredje sektor.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Beroende på bakgrund och kunskap kan arbetet formas så att just din kompetens kommer till användning i arbetet för att öka kunskapen om Barnkonventionen.

Innan valet träder i kraft ska den som valts uppvisa ett straffregisterutdrag enligt LL om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (ÅFS3/2004).

Vikariatet är på heltid till och med den 10.9.2019. Tillträde enligt överenskommelse.

Din ansökan med personligt brev samt CV skickas till info@raddabarnen.ax eller per post Rädda Barnen på Åland r.f, Norragatan 13b, 22100 Mariehamn så att den är oss tillhanda senast den 24 september kl. 15.00.

Vid frågor om tjänsten kontakta vikarierande verksamhetsledare Lotta Angergård tel 018 14394/0457 3613919 eller e-post lotta@raddabarnen.ax