Hur borde vi fira jubileumsåret för barns rättigheter?

tis 29 jan. 2019 13:26

År 2019 är ett jubileumsår för barns rättigheter: Rädda Barnen globalt fyller 100 år, Rädda Barnen på Åland fyller 60 år och Barnkonventionen fyller 30 år.


Rädda Barnen på Åland r.f. kommer att uppmärksamma Barnkonventionen extra mycket under hela året. Vi vill öka kunskapen om Barnkonventionen och hur vi ska gå från ord till handling när det gäller arbetet med barnets rättigheter. Vi kommer under året att arrangera föreläsningar, kalas och andra aktiviteter som lyfter och stärker barns röster.

Nu har du möjlighet att vara med och påverka, hur tycker du att vi ska fira detta viktiga år?