Hem och skola varnar föräldrar: Underteckna inte skadeståndsavtal för lärplattor

Screen_Shot_2017-09-08_at_14.57.39.png

fre 08 sep. 2017 15:45

Digitala läromedel och lärplattor är vardag i skolan och eleverna behöver ofta ta hem plattan för att göra läxor. Men vem ersätter lärplattan om den går sönder? Undervisningsmaterial som avsiktligt förstörs ska enligt lagen ersättas av eleven. Men ifall det är en olyckshändelse så ersätter skolan materialet, i det här fallet lärplattan. Därför rekommenderar Hem och skola att man inte undertecknar ett avtal där man oskäligt får ett större ekonomiskt ansvar än det som föreskrivs i lagen.

– Att underteckna en kvittering är däremot helt i sin ordning. Då är man bara ersättningsskyldig inom ramen för skadeståndslagen, säger Hem och skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.

Läs Huvudstadsbladets nyhet här. Utbildningsstyrelsen riktlinjer för hur skolan ska utforma blanketterna om digitala enheter i skolan hittar ni här.