Ett öppet brev för ett enat barnskydd

IMG_1290.JPG

mån 14 nov. 2016 15:46

Vi önskar ett enat barnskydd på Åland

Tillsammans med över 100 andra personer som jobbar med eller i sina uppdrag möter utsatta barn och unga skriver Janina Björni, projektansvarig för barnskyddsfrågor på Rädda Barnen, ett öppet brev till kommunala beslutsfattare. Det är inte möjligt för beslutsfattarna att höra alla som berörs men så här får de som finns ute på fältet, ute i barns- och ungdomars verklighet, sina röster hörda. De som undertecknar brevet vill tydligt framföra att ett enat barnskydd för Åland är nödvändigt och att det är den enda vägen att gå för att uppnå de förbättringar som är akut nödvändiga.

I brevet lyfter vi gemensamt 11 områden som vi anser att gynnas av att Åland skulle ha en barnskyddsenhet. Ni kan läsa brevet som helhet här.