Bästa bidragsgivare i SteelFMhjälpen år 2017!

fre 21 sep. 2018 16:18

Tackbrev till bidragsgivare i SteelFMhjälpen 2017

Utdrag:

"När nu ett halvår har gått sedan SteelFMhjälpen avslutades kan vi konstatera att vi når fler barnfamiljer än tidigare. Vi har fått fler ansökningar jämfört med tidigare år och tack vare ditt bidrag kan vi ge stöd till fler barn. Hittills har stöd givits till 105 barn. Det är svårt att använda ordet 'glädjande' i detta sammanhang, för vi önskar ju inget barn, varken på Åland eller ute i världen, ska leva i ekonomisk utsatthet - men vi gläds åt att flera än förut, som behöver stöd hittar till oss."

Läs brevet i sin helhet här!