Barnkonventionspiloterna leder Forum för samhällsutveckling

foto: bärkraft.ax

tis 05 juni 2018 13:00

Forum för samhällsutveckling är en träff den 13 juni på Alandica där alla som bor och verkar på Åland samt offentliga och privata organisationer gemensamt kan diskutera och planera hur Åland ska bli en hållbar plats. Nätverket bärkraft.ax bildades i februari 2016 och sedan dess har Rädda Barnen på Åland varit en aktiv medaktör.


Tema för årets forum är ”Nu kavlar vi upp ärmarna ytterligare ett varv”

Till Forum för samhällsutveckling inbjuds alla som i smått och stort vill bidra till förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Forumet leds av Rädda Barnens barnkonventionspiloter tillsammans med barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm.


Preliminärt program:

Del 1: kl. 12.30–16

kl. 12.30 Statusrapport 2 presenteras: Hur ligger vi egentligen till i nuläget?

Aktörer från näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor berättar om pågående aktiviteter och initiativ

kl. 13.30 Workshop

Fikapaus och mingel

kl. 15.00 Forumets huvudtalare:
Annika Lindblom, generalsekretare för Finlands kommission för hållbar utveckling och samtidigt ordförande för EU:s arbetsgrupp som under 2019 förbereder EU:s rapport till FN angående statusen för EU:s implementering av FN:s Agenda 2030.

kl. 15.45 Publiken röstar fram 2018 års mottagare av bärkraft-priset

Anmäl dig här.

Arrangörer

Ams - Emmaus - Folkhälsan - Företagarna på Åland - Företagsam skärgård - Högskolan på Åland - Landsbygdsutvecklingen - Landskapsregeringen - Leader Åland - Mariehamns stad - Mise - NIPÅ - Regnbågsfyren - Rädda Barnen - Röda Korset - Skördefestens Vänner - Visit Åland - Ålands 4h - Ålands fredsinstitut - Ålands gymnasium - Ålands handikappförbund - Ålands Idrott - Ålands kommunförbund - Ålands marthadistrikt - Ålands Natur & Miljö - Ålands Näringsliv - Ålands ombudsmannamyndighet - Ålands Producentförbund - Ålands Vatten - Ålands 4H - ÅSUB - Östersjöfonden


Varmt välkomna!