Välkommen på vårmöte

ons, 21 mars 2018 21:00

foto: siri Lindén

Vårmöte 2018

Onsdagen den 21 mars kl. 19.00-21.00 håller Rädda Barnen vårmöte och workshop på temat Barn på Åland: utmaningar och möjligheter.

Kvällen inleds med stadgeenligt vårmöte där verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 presenteras.

Utgående från mötesdeltagarnas erfarenheter och perspektiv diskuterar vi vad som behövs för att Åland ska bli ett social hållbart samhälle ur ett barnrättsperspektiv. Tillsammans identifierar vi vilka utmaningar och möjligheter Åland har när det gäller förverkligandet av barns rättigheter. Var brister det i det åländska samhället? Vilka utmaningar finns? Vad kan vi som barnrättsorganisation göra för att säkerställa att barns mänskliga rättigheter efterlevs?

Mötet är öppet för alla men du som medlem och månadsgivare hälsas särskilt välkommen!

På plats finns Johanna Fogelström-Duns barnombudsman och diskrimineringsman sedan november 2017.

Anmäl din medverkan till info(at)raddabarnen.ax eller per telefon +358 (0)18 14394 senast 20 mars 2018.


Var? Öppna förskolan, Norragatan 24 Mariehamn

När? 19.00-21.00

För vem? Alla intresserade!


Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017