Tecken på våld

ons, 29 aug. 2018 14:00

a8a88f36-d065-48b2-b045-71193cd3638f.jpg

Barnet på bilden har inget med föreläsningens innehåll att göra.

foto: Rädda Barnen

Anna Jinghede, är rättsodontolog och f.d. polis och tandläkare, föreläser om hur våld motbarn kan upptäckas och hanteras.

Med föreläsningen vill Rädda Barnen bidra till ökad kunskap om våld, ge berörda vuxna konkret kunskap och redskap för att känna igen tecken på våld hos barn som de möter i sitt jobb. Vi vill också öka förståelsen för barns utsatthet och vikten av att vi alla agerar vid misstanke om att ett barn far illa.

Föreläsningen riktar sig i första hand till tandläkar-teamet, men personal inom hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet och kommunernas barnskydd samt övriga intresserade som möter barn i sitt yrke är varmt välkomna.

OBS NYTT DATUM

Föreläsningen hålls onsdagen den 29 augusti kl. 14.00-16.00 & kl. 19.00-20.30 och är gratis. Plats meddelas senare.

Anmälan dig senast den 17 augusti 2018.

Vid frågor kontakta Janina, kontaktuppgifter hittar du här.


Anmälan till föreläsning

Captcha-kod