Torkan i Somalia

Över 20 000 barn riskerar att dö av svält

Du kan hjälpa genom att stöda vår katastroffond!

Är du orolig för ett barn?

Det är viktigt att du som vuxen i barns närhet vågar se och agerar om du misstänker att ett barn far illa.

Aktuellt

17 nov. 2017 12:55

Tryggt föräldraskap på Barnkonventionens dag

I dag på Barnkonventionens dag den 20 november vill vi uppmärksamma Barnkonventionen och vuxnas ansvar.


17 nov. 2017 09:37

Höstmöte den 22 november

Onsdagen den 22 november kl. 19.00 håller Rädda Barnen på Åland r.f. höstmöte i Kaptenssalen, Hotell Arkipelag


– för insatser i Barnkonventionens anda.


Barnens internet och Ålands landskapsregering har sammanställt rapporten Digitala medier. Barn på Åland 2017: Enkätundersökning i årskurs 4–6. Läs eller ladda ner den här.


Fler nyheter...