Torkan i Somalia drabbar barnen

363 000 barn lider av akut undernäring

Du kan hjälpa genom att stöda vår katastroffond!

Är du orolig för ett barn?

Det är viktigt att du som vuxen i barns närhet vågar se och agerar om du misstänker att ett barn far illa.

Aktuellt

11 apr. 2017 16:13

SE MEJ-läger på Gregersö 4-6.7

Ett läger för barn och ungdomar med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.


PRIDE förberedande utbildning för familjehem inom barnskyddet startar den 25 augusti.


Läs om vårt deltagande i Rädda Barnens ungdomsförbunds Nordic Cooperation Education and Networking Camp.


Vårterminen 2017 på Öppna förskolan för tiden: 09.01–08.06.2017


Fler nyheter...